Utveckla Sveriges snabbaste plan- & byggprocess

Utveckla Sveriges snabbaste plan- & byggprocess. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har ansvar för det strategiska miljöarbetet, infrastruktur, bredband, bostadsbyggande och våra verksamhetsfastigheter. Ett bra samarbete med stadsbyggnads-förvaltningen är nödvändigt och det gemensamma åtagandet om att genomföra en effektivare stadsbyggnadsprocess har hög prioritet.

Ett antal workshops har arrangerats under hösten 2017 vilket bland annat resulterade i att en projektledare tillsattes och arbetsgrupper bildades för fortsatt arbete under 2018.
Ansvarig Kristina Birath, Miljö och samhällsbyggnadsdirektör Eskilstuna kommun.