Ungdomar blir jobbredo med “Din väg att lyckas”

Ungdomsarbetslösheten är hög och det finns stora utmaningar när det gäller att stötta ungdomar som varken arbetar eller studerar till nästa steg. Programmet “Din väg att lyckas” drivs av NyföretagarCentrum i samverkan med Sisters in business/Young revolution, med stöd av Region Sörmland. Programmet är samtidigt en viktig del inom Eskilstuna kommuns satsning UngdomsEvolution, där man tillsammans med företag och olika aktörer vill prova nya angreppssätt för att minska arbetslösheten i målgruppen.

Ungdomarna får tillgång till olika möjligheter i programmet; life-coachning, att träffa och knyta kontakter med arbetsgivare och diskutera viktiga förmågor, CV och vad som krävs för att få jobb på företaget, att lära sig mer om att starta eget företag och att få studievägledning via Kompetensgallerian.

Programmet som är mycket uppskattat av de ca 30 ungdomar som varit med under hösten i Eskilstuna.

Företag som medverkar i det pågående programmet är LvL Bemanning, CH Industri, Stora Coop i Tuna Park, Transcom och Elite Statshotellet.