Ungdomsevolution

Vad är detta?

I den nya Evolutionsgruppen UngdomsEvolution vill vi förflytta arbetslösa ungdomar i Eskilstuna 18 – 24 år till arbete eller studier.

Anmäl dig direkt till maria.lonnerek@eskilstuna.se om du också vill engagera dig i Eskilstunas ungdomar.

Målsättning

För att vi ska nå målet – att ungdomsarbetslösheten ska vara i snitt med riket eller lägre, behöver vi förflytta sammanlagt 263 ungdomar.

Hur engagerar vi oss?

Affärsplan Eskilstuna deltar aktivt i arbetet tillsammans med sammankallande.

Bra att veta!

Första träffen med gruppen har genomförts https://affarsplaneskilstuna.se/nu-ska-vi-gora-ungdomsevolution/

På bild ser ni Marica Anderbrink – Toll tillsammans med Leif Andersson, Helekopterhuset AB vid årets (be)Stämma.

#ungdomsevolution