Upphandling om Marktjänster

Driver du företag som jobbar med bevattning, häckklippning, släntklippning, stubbfräs eller liknande? Eller känner du någon som gör? 💧🌱🚜

Då vill vi berätta att vi just nu har en upphandling där du kan lämna anbud inom dessa områden. Upphandlingen är benämnd Marktjänster och uppdelad i två delar.

Den ena delen avser bevattning och den andra avser tjänster med maskin eller redskap. För området som rör maskin- och redskapstjänster är det möjligt att lämna anbud på en eller flera av tjänsterna.

Isabelle, du jobbar med den här upphandlingen. Hur går företag till väga som vill veta mer eller lämna anbud?

– Upphandlingsunderlaget finns tillgängligt i upphandlingsverktyget TendSign. Intresserade företag kan registrera sig kostnadsfritt för att ta del av upphandlingsdokumentet och lämna anbud. Eventuella frågor och svar kring upphandlingen hanteras i verktyget.

Är det något särskilt man ska tänka på när man lämnar att anbud?

– Läs igenom upphandlingsdokumenten noggrant och se till att skicka in rätt information i rätt tid. Den 11 april är sista dag för att lämna anbud i den här upphandlingen.

👉Läs mer om upphandlingen Marktjänster

👉 Alla upphandlingar i Eskilstuna kommun