Upphandlings-event 30 mars

Vi vill att fler lokala företag ska ha möjlighet att svara på kommunkoncernens upphandlingar!

Därför anordnade vi idag för andra gången ett upphandlingsevent där företagarna i kommunen fick lära mer om upphandling och ställa frågor direkt till våra upphandlare. Upphandlare från kommunen, Kfast och ESEM deltog i eventet.

– Jag vill skapa en förståelse hos företagarna kring hur upphandlingsregelverket påverkar våra affärer och hur vi gemensamt kan skapa värde. Förhoppningsvis kan dessa träffar bidra till ett erfarenhetsutbyte där företagare får ökad kunskap om hur de kan delta i upphandlingar och samverka med kommunen, sa Isabelle Tidhult, en av upphandlarna på Eskilstuna kommun.

Isabelle och en kollega höll ett seminarium där de pratade om regelverket och delade med sig av tips vid direktupphandling. Bland annat tipsade de om att företag kan registrera sig i kommunens leverantörsregister för direktupphandlingar.

– Företagarna som deltog idag kändes väldigt intresserade och ställde många frågor. Det kändes att de verkligen tyckte att dagen var värdefull, sa Isabelle Tidhult.

👉 Blir du nyfiken på kommunens leverantörsregister? Genom att registrera dig synliggör du ditt företag och vad du kan erbjuda för kommunen. Registrera ditt företag här