Upphandlings-evolution

Vad är detta?

I samverkan med Upphandlingsavdelningen genomföra åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för lokala företag att vilja och kunna lämna anbud i kommunkoncernens upphandlingar.

Detta omfattar även arbeta för att eliminera hinder eller i vart fall minska hindren för att lämna anbud för lokala företag.

Målsättning

Arbetet fokuserar på tre områden:

1. Information

– Översyn och uppdatering av statiska informationskanaler relaterade till upphandling och inköp

2. Anbudsutbildning

– Utveckla dialogformer och utbildningsformer

3. Förenkla processer

– Översyn av mallarna och uppdatering av mallarna för att förenkla anbudslämnande

Hur engagerar vi oss?

Affärsplan Eskilstuna deltar aktivt i arbetet tillsammans med upphandlingsenheten på Eskilstuna kommun.

Bra att veta!

https://affarsplaneskilstuna.se/halla-asa-och-emma-upphandlingsevolution/

#upphandlingsevolution