Upphandlings-evolution

Vad är detta?

En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare är utvalda fokusområden är

information, anbudsutbildning och förenkla processer. Arbetet genomförs i nära samarbete med näringslivet och leds av Eskilstuna kommuns upphandlingsenhet tillsammans med näringslivsavdelningen.

Målsättning

Att på sikt öka antalet lokala inlämnade anbud.

Hur engagerar vi oss?

Affärsplan Eskilstuna deltar aktivt i UpphandlingsEvolution.

Bra att veta!

Teamet som arbetar med UpphandlingsEvolution är:

Emma Larsson, upphandlingsenheten emma.larsson@eskilstuna.se

Åsa Broberg, upphandlingsenheten asa.broberg@eskilstuna.se

Maria Lönnerek, näringslivsavdelningen maria.lonnerek@eskilstuna.se

Stina Adolfson Kiviaho, näringslivsavdelningen stina.kiviaho@eskilstuna.se