Utveckla Sveriges snabbaste plan- & byggprocess

Utveckla Sveriges snabbaste plan- & byggprocess. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har ansvar för det strategiska miljöarbetet, infrastruktur, bredband, bostadsbyggande och våra verksamhetsfastigheter. Ett bra samarbete med stadsbyggnads-förvaltningen är nödvändigt och det gemensamma åtagandet om att genomföra en effektivare stadsbyggnadsprocess har hög prioritet.

Ett antal workshops har arrangerats under hösten 2017 vilket bland annat resulterade i att en projektledare tillsattes och arbetsgrupper bildades för fortsatt arbete under 2018. Detta har resulterat i en handlingsplan som nu håller på att genomföras. Den innehåller delar som:

– Gemensamma planstarter vid bestämda tider på året
– Arbeta i team
– Tillsätta en styrgrupp för planer som beslutar om vägval
– Använda Metod för hållbar stadsutveckling vid starten av större projekt för att på tidigt stadium få med alla aspekter
– Gemensam prioritering av planer inom kommunkoncernen. Stor fokus på Prio 1 planer med tidigare projektering från alla delar. Ställer också krav på byggherren att prioritera lika högt.
– Öka användningen av Skype-möten för att effektivisera mötestiden.

Ansvarig Kristina Birath, Miljö och samhällsbyggnadsdirektör Eskilstuna kommun.