V3 – Villa Villekulla

V3 handlar om att möta och utveckla personens vilja till arbete, studier eller entreprenörskap. V3 är platsen där individen tillsammans med andra möjliggör sitt nästa steg oavsett startpunkt. Här är det en låg tröskel, öppet för alla och ett bemötande i världsklass. V3 finns synligt både fysiskt och digitalt.