Vad hände egentligen på (be)STÄMMAN?

För sjunde året i rad samlade Affärsplan Eskilstunas (be)Stämma näringslivet, kommunen och andra engagerade aktörer för att fortsätta det gemensamma arbetet för fler jobb och förbättrat näringslivsklimat.

Årets höjdpunkt i arbetet med Affärsplan Eskilstuna är den årliga (be)Stämman. Vad framfördes då under detta års viktigaste beslutsmöte?

Stämman inleddes av Maria Lönnerek och Stina Adolfson Kiviaho, ansvariga för Affärsplan Eskilstuna och Göran Hogestadh som återigen enhälligt valdes till stämmoordförande.

I år fick vi efter inledningen av Maria Lönnerek och Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun lyssna till ett antal pågående aktiviteter inom ramen för affärsplan där samarbete och samverkan är nyckelordet. Initialt presenterades:

Byråkratievolution – fokus är kommunens interna processer och utveckling av samordningsmöte, kundresor och näringslivskunskapsutbildning.

-Fler jobb – en utvecklingsgrupp med direktörer/chefer inom kommunkoncernen som har nära dialog med/och påverkar näringslivets utveckling.

-UpphandlingsEvolution – handlar om att öka antalet lokala anbud och göra upphandling något enklare för våra företagare. Upphandlingsavdelningen i nära samarbete med Näringslivsavdelningen har utmanat inre strukturer och processer i samskapande med näringslivet.

Näringslivsaktörer & operativa aktörsgruppen – fokus på värdeskapande samverkan. Kontinuerligt delges information om aktiviteter, omvärldsspaningar, dialog kring utmaningar och behov samt realisera idéer som bidrar till näringslivets utveckling.

Handla för Eskilstuna – ett unikt samarbete som verkar för att främja den lokala handeln, både B2B och B2C. Att göra en aktiv handling på hemmaplan och stödja det lokala näringslivet skapar fler arbetstillfällen, ett större utbud och bidrar till välfärden. Handla för Eskilstuna.

Detta årsmöte var också startpunkten för en ny så kallad evolutionsgrupp – Ungdomsevolution. Arbetet innebär att sänka ungdomsarbetslösheten i snitt med riket, vilket konkret handlar om att få 263 ungdomar i arbete eller studier. Sammankallande för UngdomsEvolution är Marica Anderbrink-Toll Arbetsmarknad och vuxenutbildningen och Elisabeth Blomberg, Arbetsförmedlingen.

Näst på tur var Tillväxtrådet som består av 10 lokala företagare, två från respektive bransch som agerar företrädare för sina verksamhetsområden. Syftet är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat.

Tillväxtrådet ställer frågan om vi som företagare kan påverka politiken och kommunen? Svaret är ja. På kort tid har Tillväxtrådet fått framdrift i relevanta frågor utifrån att vi skapat forum för nära dialog med politik, tjänstepersoner och direktörer. Affärsplan Eskilstuna bygger på samverkan vilket allt handlar om.

Vidare lyftes ett framtidsscenario och mål kring att Eskilstuna ska vara Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag’ Väldigt passande fanns en uppskattad tagline med i presentationen: Från Smé-staden till SME-staden!

Efter pausen var det fokus trygghet och Mattias Berglund, Eskilstuna kommun, kunde under sitt korta anförande beskriva komplexiteten i frågan på ett pedagogiskt sätt.

Nästa person upp i talarstolen var Sarita Hotti (S) stadsbyggnadsnämndens ordförande som berättade övergripande om Eskilstunas centrum ’en unik plats med unika möjligheter’.

Därefter tog Susanna Roback, Fastighetsägarna och Christina Blomberg, Eskilstuna kommun vid för att presentera initiativet kring Eskilstunas utveckling av centrum, ’Eskilstuna ska ha ett levande, lärande och inbjudande centrum’.

Jimmy Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande konfirmerade satsningen via en videohälsning och därefter bjöd Christina upp ett tiotal tongivande fastighetsägare som tillsammans med Eskilstuna kommun, skrev under en gemensam avsiktsförklaring i arbetet med att utveckla Eskilstuna centrum – ´ett historiskt ögonblick’.

Evenemanget lockade drygt 100 deltagare och ramades in av nätverkande, förtäring och musik av Niklas Hillman.

I avsiktsförklaringen som skrevs under vid (be)Stämman ingår följande parter: