Vad hände egentligen på (be)STÄMMAN?

Affärsplan Eskilstuna skapar jobb

I mitten av maj samlade Affärsplan Eskilstunas (be)Stämma för fjärde året i rad näringslivet, kommunen och andra aktörer för att fortsätta det gemensamma arbetet för fler jobb och förbättrat näringslivsklimat. Hur går det då och vad gör vi?

Årets höjdpunkt i arbetet med Affärsplan Eskilstuna är den årliga (be)Stämman. Då redovisas resultat om läget med arbetslösheten i kommunen och vad som har blivit av de initiativ som hittills startats. Mötet är också startpunkten för de nya så kallade evolutionsgrupperna som ska arbeta fram nya initiativ.

Evenemanget lockade drygt 130 deltagare och ramades in av musik – Stålforsskolans musikklasser bjöd på välkomnande samba & dans på Fristadstorget och en stråkkvartetts toner ljudade i trapphuset. DJ Martin Sköld bjöd på tunga beats i Ebelingrummet och Johanna Brun inledde det formella mötet i fullmäktigesalen stämningsfullt, med sång och piano. Det blev en fin övergång till Jonas Karlsson, PQP som målande beskrev tillkomsten och arbetssättet inom Affärsplan Eskilstuna,

Jimmy Jansson, kommunalråd, Eskilstuna kommun inledde med att tacka näringslivet och samtidigt överlåta fullmäktigesalen till Affärsplan Eskilstunas förfogande. Till stämmoordförande valdes återigen Göran Hogestadh som ledde oss genom den formella delen.

Affärsplan Eskilstuna åstadkommit?

Det är så klart svårt att säga exakt hur affärsplanen bidrar till utvecklingen men de goda effekterna är många. Det var man överens om på mötet. Till exempel anses affärsplanen ha bidragit till en bättre relation mellan kommun och näringsliv. Tommy Malm, kommundirektör, Eskilstuna kommun gav ett exempel. I den undersökning av kommuners nöjd-kund-index, NKI, som görs årligen har Eskilstuna legat över 70 procent i alla fem delar som har med näringslivsfrågor att göra. Det är vi ensamma om i Sverige.

Men rent konkret, vad händer?

På mötet presenterades siffror utifrån affärsplanens mål om att sysselsättningen i Eskilstuna ska vara högre än snittet i landet år 2030 och att ungdomsarbetslösheten år 2022 ska vara under rikssnittet. Anna Knutsson, Region Sörmland presenterar statistik som visar att år 2017 var sysselsättningsgraden (20-64 år) i riket 79 procent och i Eskilstuna 75 procent. Ungdomsarbetslösheten låg år 2015 på 25 procent och i nov 2018 på 13,5 procent (i april 2019 presenterades en siffra på 11,9 procent reds anm.)

Vad krävs för att nå dessa mål?

För att nå de långsiktiga målen krävs bland annat att ungdomar och arbetssökande har den kompetens som efterfrågas, att arbetstagare och arbetsgivare hittar varandra, att företag utvecklas och att nya jobb skapas.

Några initiativ som startats de senaste åren presenterades:

  • Doorstep är en idrottsledarutbildning för ungdomar inom idrotten som förutom att göra dem till idrottsledare och förebilder för andra unga också kommer att vara till hjälp för dem att söka jobb i framtiden.
  • Affärsplan Näshulta är ett konkret resultat av initiativet Affärsplan Landsbygd som handlar om att samla, lyfta och utveckla landsbygdens potential. Affärsplan Näshultas mål är att skapa 65 nya jobb på landsbygden innan år 2030. Delprojektledare har anställts och nu drar arbetet igång på riktigt!
  • Mälarplast har utvecklat en tjänst för storkök, Recirkulation för plasttallrikar, i stället för att köpa plasttallrikar och slänga dem när de blir dåliga kan de nu hyra dem. Utslitna tallrikar tas tillbaka för att göras om till nya. På så sätt kan en tallrik leva i 30 år. Detta är en modell med överlägset bäst miljöavtryck jämfört med konventionell produktion.
  • Utifrån företagens behov, bland annat kring bättre digitala vägar in till kommunens tillstånds- och ansökningsverksamhet lanseras nu en tillgänglig och användarvänlig företagarwebbplats som effektiviserar näringslivets kontakter med kommunen –
  • Jobbevolution har matchat personer med språkkompetens och erfarenhet av andra kulturer med arbetsgivare som ser både utvecklingspotential och tillväxt i företaget utifrån dessa rekryteringar.

Mer då, det här räcker väl inte?

Nej, fler jobb måste skapas och fler företag måste etablera sig i Eskilstuna för att vi ska nå våra mål konstaterades. Felix Andersson på Munktell Science Park guidade oss genom den informella delen där Affärsplan Eskilstunas strategiska forum Rådet presenterades. Helena Järregård, Mälardalens högskola, en av Rådets deltagare, pratade om fördelarna med bildandet av ett universitet samt vikten av att näringslivet står bakom detta.

Ett sätt att bidra till Eskilstunas utveckling är att engagera sig i de nya evolutionsgrupperna som presenterades under mötet.

PlatsEvolution
Genom att hitta nya arbetssätt och skapa ännu bättre förutsättningar för företag att växa och etablera sig här genom att utveckla platsen Eskilstuna och göra PlatsEvolution. Sammankallande är Emelie Gard Destination Eskilstuna AB och Alexander Lundvall Faskunge Fastigheter.

SmartDigitalEvolution
Med SmartDigitalEvolution ska mervärde för medborgare och företag skapas. Data ska användas till att ge kunskap och skapa nya tjänster. Sammankallande är Karin Schött Eskilstuna kommun och Niklas Johansson RISE.

TalangEvolution
TalangEvolution ska upptäcka, ta tillvara på och utveckla Eskilstunas hittills oupptäckta talanger men även attrahera talanger till staden. Sammankallande är Sofia Larsson Parken Zoo och Anders Wikström forskare och entreprenör.

På stämman antogs också en motion om att fler arbetstillfällen ska göras tillgängliga och blir synliga för personer som idag inte har en naturlig plats på arbetsmarknaden. Det ska ske genom ett systematiskt arbete med inkludering och kompetensförsörjning med en tydlig samverkan mellan Eskilstunas näringsliv, offentlig verksamhet och forskning. Stämman beslutar att en dedikerad resurs från Eskilstuna kommun får i uppdrag, i samarbete med en operativ projektgrupp att utföra uppdraget och redovisa arbetet löpande under året. Uppnådda resultat presenteras på (be)stämman 2020.

Så ser ett år med Affärsplan Eskilstuna ut

Hittills har 57 initiativ initierats och över 500 individer och 297 företag och organisationer har varit engagerade i Affärsplan Eskilstuna. Sedan starten 2015 har arbetet med affärsplanen strukturerats i en ettårsplan. Startskottet är (be)stämman som hålls på våren. Då initieras nya evolutionsgrupper som startar igång på en Kick-On för att under hösten arbeta fram förslag på initiativ. På en så kallad Kick-Out presenteras de initiativ som vi väljer att gå vidare med. Arbetet med initiativen lever vidare men Evolutionsgrupperna upplöses. Vid nästa års (be)stämma får vi ta del av resultat från initiativen. Och sedan börjar vi om igen. Det är så här vi gör NäringslivsEvolution.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.