Vad hände egentligen vid (be)Stämman?

Unik affärsplan ger fler jobb

Färre ungdomar är arbetslösa. Ett resultat av arbetet näringslivet, kommunen och andra offentliga verksamheter gör i Affärsplan Eskilstuna. Nu ska fler företagare med utländsk bakgrund engageras. Det beslutades på den så kallade (be)stämman den 17 maj.

En ungdomsarbetslöshet som är i nivå med genomsnittet i Sverige år 2022 är ett delmål i Affärsplan Eskilstuna. Det formulerades 2015, då arbetslösheten bland ungdomar i staden var 25 procent. I år är den nere på 13 procent och gapet till riksgenomsnittet minskar. Prognosen är att målet kommer att nås inom två år. En del av denna framgång tillskrivs arbetet som görs i de arbetsgrupper och initiativ som drivs gemensamt av företagare och offentliga verksamheter i Eskilstuna.

Den 17 maj hölls årets bestämma i den pampiga fullmäktigesalen i Eskilstunas anrika stadshus. 120 entusiastiska personer som vill arbeta tillsammans i Affärsplan Eskilstuna för att skapa bättre förutsättningar för jobb och näringsliv i Eskilstuna möttes för att fatta beslut.

Under kvällen pågick gymnastikuppvisning, musik av olika slag spelades. Det var mingel, mat och bubblig dricka. Bubblade gjorde det också om deltagarna. Energinivån var hög kvällen igenom. Varför var alla dessa personer från näringsliv och offentliga verksamheter där? För att de har ett enormt engagemang för den gemensamma staden och önskan om att tillsammans göra vi näringslivsevolution.

Unikt samarbete mellan näringsliv och kommun

Huvudmålet för det här unika samarbetet är att graden av sysselsättning ska vara högre i Eskilstuna är genomsnittet i Sverige år 2030. Ett mål som formulerades 2015 då näringslivet i Eskilstuna inte frodades och det inte fanns någon jobbtillväxt. Då gick företag och samhälle, individer och kommun samman och tog fram en gemensam affärsplan för hela Eskilstuna. Sedan dess har man varje år haft en så kallad (be)stämma. Där fattas gemensamma beslut om inriktningen för arbetet kommande år.

Nu vill man få med ännu fler. 21 procent av kommunens företag leds av personer med utländsk bakgrund. Dessa är sällan representerade i företagarnätverk och inte heller särskilt väl i Affärsplan Eskilstuna. Men det ska det bli ändring på nu. På årets (be)stämma antogs en motion om att arbeta för att engagera fler företagare med utländsk bakgrund. En projektgrupp ska bildas och en resurs från kommunens näringslivsenhet ska driva arbetet som slutredovisas på (be)stämman 2019.

Förra årets motion: Hur ska Affärsplan Eskilstuna ledas framöver? Resultatet redovisades av Anna Harryson som fram till årets bestämma varit projektledare för affärsplanen. Hon beskriver affärsplanen som en plattform för samarbete, som är både fågel och fisk samtidigt, alltså både strategiskt och operativt. Det är utan hierarkisk struktur och bygger på självorganisering och självstyre. Det dyrbaraste vi har är engagemang och det säger vi aldrig nej till menar hon. Men arbetet behöver struktureras. Därför kommer avsiktsförklaringen att uppdateras och ett rådgivande råd att tillsättas.

Jobb, samhälle och kunskap i fokus under 2019

Tre nya evolutionsgrupper startas i och med stämman: jobbevulotion, kunskapsevolution och samhällsevolution. Under hösten kommer dessa grupper att arbeta fram förslag till olika initiativ. I december fattas beslut om vilka initiativ som ska drivas vidare och då tar det mer praktiska arbetet fart, då ska initiativen genomföras. Resultatet av arbetet redovisas på (be)Stämman 2019.

Text av Anna Arnerdal, Vassa Budskap som bevakade (be)Stämman den 17 maj 2018

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka. Genom att registrera dig accepterar du vår Policy för personuppgifter.