Välkommen 2022 – ser fram emot att lära känna dig

Nu avslutas 2021, ett väldigt blandat år. Totalt sett en stark konjunktur men vissa branscher fortsatt drabbade av corona med brist på produkter och samhällen som öppnas och stängs. Vi har attraherat och attraherar fortfarande nya företag i en historiskt hög takt. Majoriteten av alla branscher har haft ett starkt år. Det märks bland annat genom att efterfrågan på mark och kompetensförsörjning återigen är högaktuellt för företag. Det är väldigt glädjande att vårt näringsliv växer.

Nu går vi in i 2022 med fullt fokus på att arbeta för att stärka förutsättningarna för växande företag och näringslivsklimat i topp. För att lyckas med det kommer vi fortsätta arbetet med att skapa fler kontaktytor mellan företag och det offentliga. En ökad kunskap och förståelse om varandras roller och drivkrafter ger en bättre utveckling.

Tack 2021 – du var ett intressant och lärorikt år.

Välkommen 2022 – ser fram emot att lära känna dig och få uppleva allt som vi skapar tillsammans för att stärka näringslivsklimatet i Eskilstuna.

Niklas Edmark, näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun