Väx för Eskilstuna

Kampanjen #växföreskilstuna initierades av arbetsgruppen TillväxEvolution och vill inspirera företagare att reflektera över ordet tillväxt. En annan målsättning är att skapa en attitydförändring. Genom att förändra attityden kan vi skapa tillväxt. En del företag kan ta stora steg, andra små, men alla är lika viktiga och värdefulla. Och ger många positiva effekter på staden.
#växförEskilstuna – för ett hållbart och mångfacetterat näringsliv 
 
Resultat: 10 kampanjfilmer med olika företagare i Eskilstuna

Kampanjen #växföreskilstuna initierades av arbetsgruppen TillväxEvolution och vill inspirera företagare att reflektera över ordet tillväxt. En annan målsättning är att skapa en attitydförändring. Genom att förändra attityden kan vi skapa tillväxt. En del företag kan ta stora steg, andra små, men alla är lika viktiga och värdefulla. Och ger många positiva effekter på staden.
#växförEskilstuna – för ett hållbart och mångfacetterat näringsliv 
 
Resultat: 10 kampanjfilmer med olika företagare i Eskilstuna

https://youtu.be/GLCFqtNeJwA