Verksamhetsberättelse 2022-2023

Affärsplan Eskilstuna är en samverkansplattform där näringslivet och kommunen tillsammans arbetar med lokal samhälls- och näringslivsutveckling. En gemensam plan för Eskilstunas framtid. Fokus under året har varit Tillväxtrådet och framför allt deras arbete med att ta fram en Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.

UpphandlingsEvolution har genomfört två upphandlingsdagar samt arbetat för att marknadsföra leverantörsregistret medan UngdomsEvolution har arbetat för att minska ungdomsarbetslösheten genom Jobbredoprogram och jobbmässa.

Vill du läsa hela den senaste verksamhetsberättelsen för Affärsplan Eskilstuna så finns den tillgänglig för nedladdning här.