Vi är i gång! #SmartDigitalEvolution

Den andra gruppen som startade igång var SmartDigitalEvolution, under ledning av sammankallande Karin Schött och Niklas Johansson. Det var en litet men engagerat och kompetent gäng på plats i Parken Zoo denna vackra höstdag.

Nu är vi också äntligen igång, säger Karin och Niklas unisont. Båda var nöjda efter dagens workshop och de hoppas att fler deltagare dyker upp vid nästa tillfälle för att utveckla Eskilstuna till en smart digital stad. 

SmartDigitalEvolution träffas ytterligare tre gånger under hösten och den 5 december arrangeras en gemensam KickOut då ett antal nya initiativ presenteras och grupperna upplöses.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.

 

Den andra gruppen som startade igång var SmartDigitalEvolution, under ledning av sammankallande Karin Schött och Niklas Johansson. Det var en litet men engagerat och kompetent gäng på plats i Parken Zoo denna vackra höstdag.

Nu är vi också äntligen igång, säger Karin och Niklas unisont. Båda var nöjda efter dagens workshop och de hoppas att fler deltagare dyker upp vid nästa tillfälle för att utveckla Eskilstuna till en smart digital stad. 

SmartDigitalEvolution träffas ytterligare tre gånger under hösten och den 5 december arrangeras en gemensam KickOut då ett antal nya initiativ presenteras och grupperna upplöses.

[Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.