Workshop om kompetensförsörjning Lars Björk

Lars Björk, vd Addilon var en av deltagarna vid den andra workshopen kring kompetensförsörjning. Ambitionen är att offentliga och privata aktörer tsm skapar en modell och ett erbjudande anpassat för nyetableringar, specifikt inom segmenten industri, datacenter, logistik och e-handel.

Varför var du här idag?
Första workshopen gav mersmak till ett djupare samarbete mellan olika aktörer, där vi alla är vinnare.

Hur var er workshop där ni samarbetade kring ett fiktivt case?
Mycket givande! Det finns mycket samsyn kring hur en modell skulle kunna se ut, men också utmaningar som behöver lösas.

Vad har du för förväntningar framöver?
Hitta en arbetsform där vi tillsammans har en helhetslösning att presentera för företag som etablera sig i Eskilstuna Logistikpark. Ett pilotprojekt som utvärderas i en referensgrupp innan vi tar oss an de riktigt stora projekten, kan vara en bra idé.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.