Ytterligare åtgärdspaket till lokala näringslivet

Pressmeddelande Eskilstuna kommun 210216

Eskilstuna kommun presenterar nya insatser för att stötta det lokala näringslivet som drabbats hårt under pandemin.

Effekterna av coronapandemin fortsätter att slå hårt mot det lokala näringslivet. Vissa branscher har det extra tufft med begränsningar i möjligheten att bedriva verksamhet vilket såklart påverkar även arbetstillfällen.

Under 2020 genomförde Eskilstuna kommun en rad insatser för att stärka näringslivet under pandemin. Osäkerheten framåt är dock stor och näringslivet uttrycker en fortsatt oro. Kommunen ser därför att det krävs ytterligare åtgärder för att minska kostnader, stärka likviditeten och öka affärsmöjligheterna.

– Den politiska majoriteten har genom pandemin försökt att använda den begränsade verktygslåda vi har för att underlätta för våra mest drabbade företag. Vi fortsätter nu med ytterligare åtgärder för att stötta ett hårt drabbat näringsliv, men för att även på sikt stärka det breda företagsklimatet i Eskilstuna, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsen ordförande.

Tisdagen 16 februari beslutade kommunstyrelsen om följande förslag till nytt åtgärdspaket till näringslivet.

Förslag till åtgärder:

  • Uteserveringar, gatupratare och torghandel undantas från avgift under hela 2021.
  • Tillsyn enligt alkohollagen kommer vara avgiftsfri under hela 2021
  • Betalningsanstånd ges till och med 1 november 2021 (vid förfrågan)
  • Förfallodagen för serveringsställens avgifter avseende livsmedelskontroll för 2021 flyttas till 1 november
  • Betaltiden till kommunens leverantörer i kritiska branscher kortas ned till 10 dagar
  • Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utöka ytor med offentlig mark. Dessa blir möjliga att nyttja för food trucks, glasskiosker, pop up-restauranger och liknande. Nämnden får också i uppdrag att se över öppettider för befintliga platser

Dessutom:

  • Miljö- och räddningstjänstnämnden får i uppdrag att utforma taxeförslag för efterhandsdebitering av tillsynsavgifter från och med 2022. Det innebär att näringsidkare kan betala avgiften först när tillsynen är genomförd och inte som i dag, i förskott och början av året.

Förslaget ska nu upp till beslut på kommunfullmäktiges sammanträde 4 mars.